Jump to content


TÌM VIỆC LÀM GIA CÔNG MANG VỀ NHÀ LÀM(TẠI P.14,Q.TÂN BÌNH


1 reply to this topic

#1 BUPLU

  Bé mới sinh

 • Tài Khoản Chưa Kích Hoạt
 • Pip
 • 1 Bài viết:

Gửi lên vào 09 February 2009 - 08:57 PM

<p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: larger">T&Ocirc;I HIỆN ĐANG NỘI TRỢ Ở NH&Agrave;.T&Ocirc;I MUỐN T&Igrave;M H&Agrave;NG GIA C&Ocirc;NG MANG VỀ NH&Agrave; L&Agrave;M(TẠI P14,Q.TB,TP.HCM),C&Aacute;C LOẠI NHƯ: D&Aacute;N TEM PHONG B&Igrave; THƯ;BẺ HỘP;&nbsp;ĐƠM KHUY N&Uacute;T &Aacute;O QUẦN,GẮN MẠC,SỐ SIZE,V&Ocirc; BAO Đ&Oacute;NG G&Oacute;I C&Aacute;C MẶT H&Agrave;NG MAY MẶC XUẤT KHẨU..VV...VV.....( NHẬN ĐƯỢC SỐ LƯỢNG LỚN).XIN LI&Ecirc;N HỆ&nbsp; 0983 407 922, GẶP LAN ANH.XIN CẢM ƠN!.</span></strong></p>
 • +
 • -
 • 0

#2 le chi linh

  Bé mới sinh

 • Tài Khoản Chưa Kích Hoạt
 • Pip
 • 2 Bài viết:

Gửi lên vào 28 February 2009 - 12:26 PM

<p style="margin-left: 80px; text-align: left"><strong>CHUNG TOI LA NHOM SINH VIEN &quot;NANG DONG&quot; DUOC LIEN KET BOI NHIEU TRUONG DH&nbsp;&nbsp;VA LUON VUOT KHO TRONG CONG VIEC.</strong></p> <ul> <li style="text-align: left"><strong>&nbsp;SINH VIEN&nbsp;&quot;NANG DONG&quot;&nbsp;CHUNG TOI MUON TIM MAT HANG GIA CONG MANG VE NHA LAM ( TAI&nbsp; P8 - Q8 -TP.HCM ) </strong></li> </ul> <ol> <li style="text-align: left"><strong><em>VOI CAC LOAI NHU : DAN TEM PHONG BI THU ,BE HOP CAC LOAI ,VO BAO DONG GOI CAC MAT HANG MAY MAC XUAT KHAU .....V.V ( NHAN DUOC SO LUONG LON ) .</em> </strong></li> </ol> <ul> <li style="text-align: left"><strong>XIN VUI &nbsp;LONG LIEN HE : 0909 933 746 ( MR LINH ) - 0907 138 993 ( MR NHON ) , XIN CHAN THANH CAM ON ! </strong></li> </ul> <p style="text-align: left"><strong>&nbsp;</strong></p>

Bài viết đã chỉnh sửa bởi le chi linh: 28 February 2009 - 12:54 PM

 • +
 • -
 • 0

1 người đang xem chủ đề này

0 thành viên, 1 khách, 0 ẩn danh