Jump to content


phần mềm thống kê và dự đoán kết quả xổ số Miền


7 replies to this topic

#1 youme

  Bé mới sinh

 • Tài Khoản Chưa Kích Hoạt
 • Pip
 • 1 Bài viết:

Gửi lên vào 26 February 2009 - 10:10 PM

<p>Với <span style="font-weight: bold;">phần mềm thống k&ecirc; v&agrave; dự đo&aacute;n kết quả xổ số Miền Bắc</span> bạn c&oacute; được một m&ocirc;i trường xử l&yacute; kết quả xổ số tốt nhất theo c&aacute;c phương thức thống k&ecirc; số học.<br /> &nbsp; - Phần mềm c&oacute; cơ sở dữ liệu đầy đủ <span style="font-weight: bold;">từ năm 2002</span>, l&agrave; cơ sở để thực hiện c&aacute;c ph&eacute;p thống k&ecirc;.<br /> &nbsp; - <span style="font-weight: bold;">Tự động cập nhật kết quả mới nhất</span> v&agrave;o khoảng <span style="font-weight: bold;">19h20 h&agrave;ng ng&agrave;y</span> (y&ecirc;u cầu kết nối Internet)<br /> &nbsp;&nbsp; - Ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c chữ số <span style="font-weight: bold;">từ 0 đến 9</span> xem ch&uacute;ng về bao nhi&ecirc;u lần trong ng&agrave;y bất kỳ hay trong nhiều ng&agrave;y, xếp ch&uacute;ng theo thứ tự tăng dần theo số lần xuất hiện. Thống k&ecirc; n&agrave;y c&oacute; thể thực hiện theo: <span style="font-weight: bold;">tất cả c&aacute;c số, 2 số cuối, số đầu của 2 số cuối, số sau của 2 số cuối</span> theo từng ng&agrave;y hoặc theo nhiều ng&agrave;y.<br /> &nbsp;&nbsp; - Thống k&ecirc; (theo 2 số cuối) số ng&agrave;y chưa về trong <span style="font-weight: bold;">giải Đặc biệt</span> hoặc trong <span style="font-weight: bold;">tất cả c&aacute;c giải</span> của c&aacute;c cặp số từ 00 đến 99. Vẽ ch&uacute;ng dưới dạng biểu đồ cột để dễ quan s&aacute;t.<br /> &nbsp;&nbsp; - Thống k&ecirc; <span style="font-weight: bold;">chu kỳ về </span>( t&iacute;nh 2 số cuối ) của c&aacute;c cặp số <span style="font-weight: bold;">từ 00 đến 99 từ năm 2002 đến hiện tại </span>theo <span style="font-weight: bold;">giải Đặc biệt</span> hoặc theo <span style="font-weight: bold;">tất cả c&aacute;c giải</span>.<br /> &nbsp;&nbsp; - Li&ecirc;n lạc với bạn b&egrave; qua tin nhắn t&iacute;ch hợp tr&ecirc;n ph&acirc;n mềm.<br /> <br /> <span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);">Đặc biệt: Bạn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể y&ecirc;u cầu ADMIN phần mềm t&iacute;ch hợp c&aacute;c phương ph&aacute;p thống k&ecirc; hoặc dự đo&aacute;n của ri&ecirc;ng bạn v&agrave;o phần mềm để bạn tiện ph&acirc;n t&iacute;ch, dự đo&aacute;n v&agrave; so s&aacute;nh,...</span></p> <p><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);">Xem th&ecirc;m v&agrave; tải về tại: <a href="http://sites.google.com/site/thongkexoso/">sites.google.com/site/thongkexoso/</a></span></p> <p><img src="http://img.photobucket.com/albums/v285/thuanfun/XoSo/15.jpg" style="width: 953px; height: 683px;" alt="" /></p> <p><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);"><img height="648" width="930" src="http://img.photobucket.com/albums/v285/thuanfun/XoSo/7.jpg" alt="" /></span></p> <p><img src="http://img.photobucket.com/albums/v285/thuanfun/XoSo/17.jpg" style="width: 929px; height: 696px;" alt="" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
 • +
 • -
 • 0

#2 thantai8989

  Bé mới sinh

 • Tài Khoản Chưa Kích Hoạt
 • Pip
 • 2 Bài viết:

Gửi lên vào 16 November 2009 - 12:27 AM

<p>&nbsp;liệu c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;c ko vậy hay chỉ ch&ocirc;ng chớ v&agrave;o sự may mắn g&otilde; cửa vậy.Nhưng d&ugrave; sao cũng fải thử sem sao.^^!</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave;m giầu th&ocirc;i.^^!</p>
 • +
 • -
 • 0

#3 thantai8989

  Bé mới sinh

 • Tài Khoản Chưa Kích Hoạt
 • Pip
 • 2 Bài viết:

Gửi lên vào 16 November 2009 - 12:32 AM

<p>&nbsp;<strong><em>C&agrave;i l&acirc;u thật đ&oacute;.hix...</em></strong></p> <p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave;m gi&agrave;u k&ocirc; kh&oacute;</em></strong></p> <p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&oacute; d&aacute;m liều hay k&ocirc;.</em></strong></p> <p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mang sổ đỏ đi căm</em></strong></p> <p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; OANH L&Ocirc;.</em></strong></p> <p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&ecirc;n voi </em></strong></p> <p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hay</em></strong></p> <p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xuống ch&oacute; đ&acirc;y</em></strong>!</p>
 • +
 • -
 • 0

#4 ngocbauda

  Nhi Đồng

 • Tài Khoản Chưa Kích Hoạt
 • Pip
 • 5 Bài viết:

Gửi lên vào 25 June 2010 - 09:11 PM

Các bác có muốn làm giàu hảy liên hệ với em đi Hiện Tại em vừa mới nâng cấp xong phần mềm cập nhật tự động KQXS, dự đoán 2 số cuối cho tất cả các đài
Đức Anh : 0902 893 374
 • +
 • -
 • 0

#5 ngocbauda

  Nhi Đồng

 • Tài Khoản Chưa Kích Hoạt
 • Pip
 • 5 Bài viết:

Gửi lên vào 02 July 2010 - 09:02 PM

Em vừa mới cập nhật phiên bản mới nhất dự đoán 4 số bảo đảm sẻ trúng 2 số cho tất cả các đài, bác nào muốn thử cho em mail hàng ngày em sẻ gửi số cho các bác dùng thử hoặc tham khảo thử nghiệm.
 • +
 • -
 • 0

#6 lucky1972

  Bé mới sinh

 • Tài Khoản Chưa Kích Hoạt
 • Pip
 • 1 Bài viết:

Gửi lên vào 07 August 2010 - 10:44 PM

View Postngocbauda, on 02 July 2010 - 09:02 PM, said:

Em vừa mới cập nhật phiên bản mới nhất dự đoán 4 số bảo đảm sẻ trúng 2 số cho tất cả các đài, bác nào muốn thử cho em mail hàng ngày em sẻ gửi số cho các bác dùng thử hoặc tham khảo thử nghiệm.

gui cho minh theo email jimnguyen1971@yahoo.com
thank you so much :handshake:
 • +
 • -
 • 0

#7 hatuanyb

  Bé mới sinh

 • Tài Khoản Chưa Kích Hoạt
 • Pip
 • 1 Bài viết:

Gửi lên vào 02 November 2010 - 12:06 PM

View Postngocbauda, on 02 July 2010 - 09:02 PM, said:

Em vừa mới cập nhật phiên bản mới nhất dự đoán 4 số bảo đảm sẻ trúng 2 số cho tất cả các đài, bác nào muốn thử cho em mail hàng ngày em sẻ gửi số cho các bác dùng thử hoặc tham khảo thử nghiệm.

Bac gui cho e tham khao voi, dao nay den qua! gmail cua e la hatuanyb@gmail.com. Cam on bac!
 • +
 • -
 • 0

#8 trungsay

  Bé mới sinh

 • Tài Khoản Chưa Kích Hoạt
 • Pip
 • 0 Bài viết:

Gửi lên vào 24 August 2013 - 12:05 PM

Ban gui minh so tham khao voi,hoangtrung078@gmail.com
 • +
 • -
 • 0

1 người đang xem chủ đề này

0 thành viên, 1 khách, 0 ẩn danh