Jump to content


- - - - -

Bộ cài abc font cho windows-đọc tất cả các loại font


1 reply to this topic

#1 visual_qst

  Bé mới sinh

 • Tài Khoản Chưa Kích Hoạt
 • Pip
 • 3 Bài viết:

Gửi lên vào 18 April 2009 - 02:01 PM

<p>Khi down một ebook hay một văn bản từ mạng về m&agrave; kh&ocirc;ng thể đọc được th&igrave; l&agrave; do hệ thống của bạn thiếu font của&nbsp; người viết ra văn bản đ&oacute;, thậm ch&iacute; cả khi c&agrave;i vietkey vẫn kh&ocirc;ng thể đọc. ABC font l&agrave; bộ đ&oacute;ng g&oacute;i tất cả c&aacute;c loại font để cung cấp cho windows.Sau khi chạy file sẽ tự giải n&eacute;n v&agrave;o thư mục font trong windows v&agrave; bạn chỉ cần mở t&agrave;i liệu v&agrave; đọc kh&ocirc;ng ch&uacute;t kh&oacute; khăn.</p> <p>Download abc font tại <a href="http://www.ziddu.com/download/4348283/abc-font.zip.html">đ&acirc;y !</a></p> <p>&nbsp;</p>

Bài viết đã chỉnh sửa bởi visual_qst: 18 April 2009 - 02:01 PM

 • +
 • -
 • 0

#2 vang

  Bé mới sinh

 • Tài Khoản Chưa Kích Hoạt
 • Pip
 • 2 Bài viết:

Gửi lên vào 19 April 2009 - 09:20 AM

<p>nếu bạn download gi&aacute;o tr&igrave;nh về khi giải n&eacute;n xong m&agrave; mở dữ liệu ra m&agrave; c&oacute; lỗi nghĩa l&agrave; m&aacute;y bạn thiếu font. n&ecirc;n cần phải c&agrave;i đặt font cho m&aacute;y m&igrave;nh. bằng c&aacute;ch khi bạn c&oacute; c&aacute;c font down ở tr&ecirc;n th&igrave; bạn h&atilde;y l&agrave;m c&aacute;c thao t&aacute;c sau. v&agrave;o contropanel chọn mục font rồi đưa chuột v&agrave;o file c&oacute; mục intall nhấp v&agrave;o đ&oacute; tại mục brown chọn thư mục lưu file font đ&oacute; rồi ok! tin chắc l&agrave; bạn sẽ đọc được c&aacute;c t&agrave;i liệu đ&oacute;! ch&uacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng. nếu bạn c&oacute; thắc mắc g&igrave; m&aacute;y t&iacute;nh h&atilde;y li&ecirc;n hệ tại m&igrave;nh!</p>
 • +
 • -
 • 0

1 người đang xem chủ đề này

0 thành viên, 1 khách, 0 ẩn danh