Jump to content


- - - - -

Xóa bỏ Windows Genuine Advantage Notifications


6 replies to this topic

#1 phucbi56

  Bé mới sinh

 • Tài Khoản Chưa Kích Hoạt
 • Pip
 • 2 Bài viết:

Gửi lên vào 08 May 2009 - 05:40 AM

<p>PC của m&igrave;nh x&agrave;i XP kh&ocirc;ng BQ, mỗi khi khởi động th&igrave; ở destop hiện ra bảng c&oacute; chữ Windows Genuine Advantage&nbsp;Notifications&nbsp;, ph&iacute;a dưới c&oacute; 2 n&uacute;t Next v&agrave; cancel. L&agrave;m thế n&agrave;o để xo&aacute; n&oacute; đi ? Thanks c&aacute;c bạn.</p> <p>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style="width: 431.25pt; height: 324pt"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\TRUONG~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.png"></v:imagedata></v:shape></p>
 • +
 • -
 • 0

#2 vidolaem1403

  Thiếu Niên

 • Thành Viên Chính Thức
 • Pip
 • 17 Bài viết:

Gửi lên vào 08 May 2009 - 08:31 AM

Cái này là thằng Win nó thông báo bạn đang xài phiên bản không chính thức (bản lậu), bạn hãy ra mua lại một đĩa Win khác để cài. Nếu có điều kiện hãy mua bản quyền về xài bạn nhé. Nếu bạn không muốn cài lại thì tham khảo bài viết này để khắc phục nhé www.khkt.net/chu-de/33405/Windown-co-ban-quyen-ma-khong-mat-tien/


 • +
 • -
 • 0

#3 phucbi56

  Bé mới sinh

 • Tài Khoản Chưa Kích Hoạt
 • Pip
 • 2 Bài viết:

Gửi lên vào 09 May 2009 - 06:49 PM

<p>Minh lam y chang nhu vay roi ma van ko dc ban a! Co cach khac ko?</p> <p>
(vidolaem1403 @ May 8 2009, 08:31 AM)
</p>
<p>C&aacute;i n&agrave;y l&agrave; thằng Win n&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o bạn đang x&agrave;i phi&ecirc;n bản kh&ocirc;ng ch&iacute;nh thức (bản lậu), bạn h&atilde;y ra mua lại một đĩa Win kh&aacute;c để c&agrave;i. Nếu c&oacute; điều kiện h&atilde;y mua bản quyền về x&agrave;i bạn nh&eacute;. Nếu bạn kh&ocirc;ng muốn c&agrave;i lại th&igrave; tham khảo b&agrave;i viết n&agrave;y để khắc phục nh&eacute; <a href="http://www.khkt.net/chu-de/33405/Windown-co-ban-quyen-ma-khong-mat-tien/">www.khkt.net/chu-de/33405/Windown-co-ban-quyen-ma-khong-mat-tien/</a></p>
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&amp;pid=146040">&lt;{POST_SNAPBACK}&gt;</a></div>
<p>
</p>
 • +
 • -
 • 0

#4 lemonquestion

  Chàng trai thật thà

 • @Super-Moderator@
 • PipPipPipPipPipPip
 • 1562 Bài viết:

Gửi lên vào 11 May 2009 - 07:32 PM

Chào bạn, trên mạng có khá nhiều cách vô hiệu hóa nó. Sau đây là 1 cách:

Khi Win XP bạn để ở chế độ Auto Update, nó sẽ tự động Update một số bản vá lỗi của Windows. Tuy nhiên, nó sẽ Update luôn phần WGA Notifications (Kiểm tra bản quyền) và nếu Win của bạn là bản Win k được xịn, nó sẽ luôn hiện nhắc nhở dưới khay hệ thống (Ngôi sao xanh) đại khái là bản Copy Win này chưa đăng ký, hãy đăng ký .... Rất phiền phức. Sau đây là cách loại bỏ phiền phức này.

Vô hiệu WGA Notifications

1. Ðang nhập vào Windows với quyền hạn Administrative (Hoặc chế độ Safe mode).
2. Ðổi tên mở rộng của các file sau dây thành .old: Windows\system32\WgaLogon.dll, Windows\system32\WgaTray.exe
3. Khởi động lại máy.
* Tiến hành gỡ bỏ WGA Notifications bằng tay
4. Bấm Start > Run, gõ cmd và bấm OK > trong cửa sổ DOS gõ lệnh Regsvr32 %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll /u rồi Enter.
5. Khởi động lại máy.
6. Bấm Start > Run, gõ cmd và bấm OK > trong cửa sổ DOS lần lượt gõ các lệnh xóa file sau:
Del %Windir%\system32\wgalogon.old
Del %Windir%\system32\WgaTray.old
Del %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll
7. Gõ lệnh regedit > trong cửa sổ Registry Editor tìm đến khóa:
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Cu rrentVersion\Winlogon\Notify\, xóa mục WgaLogon
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Uninstall\, xóa mục WgaNotify

 

Chúc bạn thành công !

Thanks


Bài viết đã chỉnh sửa bởi lemonquestion: 11 May 2009 - 07:57 PM

 • +
 • -
 • 0
SHOWROOM DATI - MAY VÀ BÁN VẢI VEST SHIRT HÀNG HIỆU

Nhà may DATI (May và bán vải: veston-shirt)
2A1 Chu Mạnh Trinh P. Bến Nghé Q1
Nằm ngay góc Lê Thánh Tôn và Chu Mạnh Trinh.
0909 543 819 gặp Phong.
YM!: phong102

#5 BabyWolf

  Đứa con của Rừng Xanh

 • @Webmaster@
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2955 Bài viết:

Gửi lên vào 12 May 2009 - 10:21 AM

Tên chủ đề được chỉnh sửa lại cho có nghĩa hơn.


 • +
 • -
 • 0
Gặp bất kỳ người nào tôi cũng tìm được cái để học từ họ
Liên hệ: - YM: ktcn_net - My Blog: BabyWolf's Blog

#6 vidolaem1403

  Thiếu Niên

 • Thành Viên Chính Thức
 • Pip
 • 17 Bài viết:

Gửi lên vào 13 May 2009 - 08:07 AM

Hiện nay mình đang xài bản Win SP2 đã update lên SP3 cài đặt nhập key bình thường, update thoải mái mà không sợ phát hiện cũng như không cần phải qua mấy bước xoá bỏ Genuine chi cho mệt. Nếu cần LH với mình qua mail vidolaem1403@yahoo.com 10.gif


 • +
 • -
 • 0

#7 huyphuc1981_nb

  Thiếu Nhi

 • Tài Khoản Chưa Kích Hoạt
 • Pip
 • 11 Bài viết:

Gửi lên vào 21 May 2009 - 01:27 PM

<p>Nh&igrave;n chung, MS lu&ocirc;n phải đấu tranh với d&acirc;n c***k. MS ra bản update lock mới,&nbsp; crackers ra c***k tool mới. C&oacute; l&uacute;c kh&ocirc;ng thể c***k được v&igrave; c***k chưa ra tool. V&igrave; vậy, c&aacute;c c&aacute;ch c***k cố định đều sớm trở th&agrave;nh nhảm nh&iacute;, c&aacute;ch dưới đ&acirc;y cũng vậy, qu&aacute; cổ rồi.</p> <p>WMA noti chỉ l&agrave; chuyện nhỏ, mục đ&iacute;ch ch&iacute;nh của c***k l&agrave; down được c&aacute;c update, từ IE, Windows Media... v&agrave; quan trọng nhất l&agrave; c&aacute;c miếng v&aacute; tr&ecirc;n tấm v&aacute;y đụp Windows chi ch&iacute;t ch&igrave; chịt c&aacute;c miếng v&aacute; v&agrave; lỗ thủng, đ&atilde; biết v&agrave; chưa biết. Nh&igrave;n chung, đ&atilde; c&oacute; t&agrave;i liệu quan trọng th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng Windows, nhưng đ&atilde; d&ugrave;ng Windows th&igrave; một l&agrave; trả tiền, hai l&agrave; c***k, nếu kh&ocirc;ng kh&aacute;c g&igrave; mặc v&aacute;y vải x&ocirc;. Ta kh&ocirc;ng v&aacute; chằng v&aacute; đụp, th&igrave; virus n&oacute; lấy ta l&agrave;m điểm tựa để h**k cả nh&agrave; chung mạng v&agrave; tệp, kh&aacute;c g&igrave; &quot;người dại để l, người kh&ocirc;n xấu hổ&quot;.</p> <p>V&igrave; c***k v&agrave; Windows lớn song song với nhau, n&ecirc;n mọi phương ph&aacute;p đều ch&oacute;ng lỗi thời v&agrave; c&aacute;ch duy nhất để c***k l&acirc;u d&agrave;i l&agrave; đọc một trang hướng dẫn c***k cũng lớn song song như vậy, l&uacute;c n&agrave;o n&oacute; kh&ocirc;ng lớn nhanh bằng Windows th&igrave; chịu. M&igrave;nh d&ugrave;ng c&aacute;i n&agrave;y mấy năm rồi, thấy cũng được, share cho bạn n&agrave;o chưa biết.</p> <p><a href="http://www.mydigitallife.info/2006/11/05/ways-to-c***k-and-disable-wga-validation-tool-and-wga-notifications-plus-download-and-install-bypassing-genuine-windows-validate-requirement/" target="_blank">http://www.mydigitallife.info/<wbr></wbr>2006/11/05/ways-to-<span class="il">c***k</span>-and-<wbr></wbr>disable-wga-validation-tool-<wbr></wbr>and-wga-notifications-plus-<wbr></wbr>download-and-install-<wbr></wbr>bypassing-genuine-windows-<wbr></wbr>validate-requirement/ </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><!--QuoteBegin-lemonquestion+May 11 2009, 07:32 PM--></p> <blockquote><b>(lemonquestion @ May 11 2009, 07:32 PM)</b><br /> <!--QuoteEBegin--> <p>&nbsp;</p> <br /> <p>Ch&agrave;o bạn, tr&ecirc;n mạng c&oacute; kh&aacute; nhiều c&aacute;ch v&ocirc; hiệu h&oacute;a n&oacute;. Sau đ&acirc;y l&agrave; 1 c&aacute;ch:</p> <br /> <p>Khi Win XP bạn để ở chế độ Auto Update, n&oacute; sẽ tự động Update một số bản v&aacute; lỗi của Windows. Tuy nhi&ecirc;n, n&oacute; sẽ Update lu&ocirc;n phần <b>WGA Notifications</b> (Kiểm tra bản quyền) v&agrave; nếu Win của bạn l&agrave; bản Win k được xịn, n&oacute; sẽ lu&ocirc;n hiện nhắc nhở dưới khay hệ thống (Ng&ocirc;i sao xanh) đại kh&aacute;i l&agrave; bản Copy Win n&agrave;y chưa đăng k&yacute;, h&atilde;y đăng k&yacute; .... Rất phiền phức. Sau đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch loại bỏ phiền phức n&agrave;y.<br /> <br /> <br /> <br /> <b>V&ocirc; hiệu WGA Notifications</b><br /> <br /> <br /> <br /> 1. &ETH;ang nhập v&agrave;o Windows với quyền hạn Administrative (Hoặc chế độ Safe mode).<br /> <br /> 2. &ETH;ổi t&ecirc;n mở rộng của c&aacute;c file sau d&acirc;y th&agrave;nh .old: Windows\system32\WgaLogon.dll, Windows\system32\WgaTray.exe<br /> <br /> 3. Khởi động lại m&aacute;y.<br /> <br /> <b>* Tiến h&agrave;nh gỡ bỏ WGA Notifications bằng tay</b><br /> <br /> 4. Bấm Start &gt; Run, g&otilde; cmd v&agrave; bấm OK &gt; trong cửa sổ DOS g&otilde; lệnh Regsvr32 %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll /u rồi Enter.<br /> <br /> 5. Khởi động lại m&aacute;y.<br /> <br /> 6. Bấm Start &gt; Run, g&otilde; cmd v&agrave; bấm OK &gt; trong cửa sổ DOS lần lượt g&otilde; c&aacute;c lệnh x&oacute;a file sau:<br /> <br /> Del %Windir%\system32\wgalogon.old<br /> <br /> Del %Windir%\system32\WgaTray.old<br /> <br /> Del %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll<br /> <br /> 7. G&otilde; lệnh regedit &gt; trong cửa sổ Registry Editor t&igrave;m đến kh&oacute;a:<br /> <br /> - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Cu&nbsp; rrentVersion\Winlogon\Notify\, x&oacute;a mục WgaLogon<br /> <br /> - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr&nbsp; entVersion\Uninstall\, x&oacute;a mục WgaNotify</p> <br /> <p>&nbsp;</p> <br /> <p>Ch&uacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng !</p> <br /> <p>Thanks</p> <br /> <div align="right"><a href="index.php?act=findpost&amp;pid=146129">&lt;{POST_SNAPBACK}&gt;</a></div> <br /> <p><!--QuoteEnd--></p> </blockquote><!--QuoteEEnd--> <p>&nbsp;</p>

Bài viết đã chỉnh sửa bởi nvh1505: 26 May 2009 - 12:48 PM

 • +
 • -
 • 0

1 người đang xem chủ đề này

0 thành viên, 1 khách, 0 ẩn danh