Jump to content


Vi.KiloBook.Com - Thư Viện Điện Tử Việt Nam


No replies to this topic

#1 xgroupvietnam

    Bé mới sinh

  • Tài Khoản Chưa Kích Hoạt
  • Pip
  • 2 Bài viết:

Gửi lên vào 25 August 2009 - 08:55 AM

<p>Ch&agrave;o mừng tất cả c&aacute;c bạn đến với thư viện điện tử trực tuyến Việt Nam Vi.KiloBook.Com . Website được đầu tư bởi HDG Ventures Vietnam.<br /> <br /> Vi.KiloBook.Com cung cấp tất cả c&aacute;c thể loại sách: s&aacute;ch kinh tế, s&aacute;ch tin học, s&aacute;ch sức khỏe, s&aacute;ch văn học, s&aacute;ch triết l&yacute;, s&aacute;ch văn h&oacute;a, s&aacute;ch ch&iacute;nh trị, s&aacute;ch gia đ&igrave;nh, s&aacute;ch du lịch, s&aacute;ch ngoại ngữ, s&aacute;ch khoa học, s&aacute;ch t&ocirc;n gi&aacute;o. <br /> <br /> Khu vực thư viện tài liệu học sinh – sinh viên cung cấp đầy đủ mọi s&aacute;ch gi&aacute;o khoa, gi&aacute;o tr&igrave;nh<br /> <br /> Ngo&agrave;i ra Vi.Kilobook.Com c&ograve;n cung cấp c&aacute;c loại tiểu luận, luận án, đề án thạc sĩ, tiến sĩ tham khảo c&aacute;c chuy&ecirc;n ngh&agrave;nh như t&agrave;i ch&iacute;nh, kế to&aacute;n, quản trị, marketing, thương mại, kinh doanh quốc tế, đầu tư&hellip;<br /> Hiện Tại Vi.KiloBook.Com đang tuyển nh&acirc;n sự, nếu bạn thấy m&igrave;nh đủ khả năng quản l&yacute;, xin vui l&ograve;ng truy cập v&agrave;o Vi.KiloBook.Com để xem chi tiết<br /> <br /> Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:<br /> http://vi.kilobook.com<br /> Địa chỉ: 196 Trần Quang Khải, Quận 1, TP.Hồ Ch&iacute; Minh<br /> Email: kilobook@gmail.com &ndash; 0906.345.800<br /> <br /> Tiểu Luận - Luận Văn - Luận &Aacute;n - Đồ &Aacute;n:<br /> <br /> Tài Chính - Ngân Hàng | Quản Trị Kinh Doanh | Marketing | Đầu Tư | Kế Toán - Kiểm Toán | Thương Mại | Bảo Hiểm | Kinh Doanh Quốc Tế | Ngoại Thương<br /> <br /> <br /> &nbsp;</p>
  • +
  • -
  • 0

1 người đang xem chủ đề này

0 thành viên, 1 khách, 0 ẩn danh