Jump to content


Đăng Tin Tìm Việc Làm

Nội quy gửi bài Đăng Tin Tìm Việc Làm
  • Đây là nơi dành cho người cần tìm việc làm đăng tin.
  • Nhà tuyển dụng không được phép đăng tin ở đây. Nếu bạn cần đăng tin tuyển dụng, vui lòng vào mục Thông Tin Tuyển Dụng.
  • Nhà tuyển dụng có thể trả lời phản hồi tin đăng của người tìm việc.
  • Các chủ đề hay bài viết vi phạm nội quy sẽ bị xóa hoặc di chuyển tùy theo mức độ nặng nhẹ.
  • Thành viên vi phạm sẽ bị giam nick từ 10 ngày đến vĩnh viễn tùy theo mức độ nặng nhẹ.

Thông báo

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GỬI BÀI VIẾT

  Posted by nvh1505
Thông báo

NỘI QUY CHUNG DIỄN ĐÀN KTCN

  Posted by BabyWolf

  Chủ đề Gửi lên bởi Thống kê Chủ đề mới nhất

  • Bạn không thể mở chủ đề mới