Jump to content


KHOA HỌC TỰ NHIÊN


> Diễn đàn con

Khoa Học Kỹ Thuật


 1. Kỹ Thuật Hàng Không

Diễn đàn trao đổi và thảo luận về Khoa Học Kỹ Thuật nói chung, hay các vấn đề trong việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật.

 • 205 Chủ đề
 • 719 Bình luận
Photo

Siêu Tưởng - Khoa Học Huyền Bí


 1. Yoga
 2. Tâm Linh

Đây là nơi bạn đưa ra những giả thiết táo bạo về khoa học hiện đại, hoặc tìm hiểu về những vấn đề huyền bí khó hiểu chưa giải thích được, hay những vấn đề thiên về lý thuyết.

 • 34 Chủ đề
 • 285 Bình luận
Photo

Vật Lý Học


 1. Vật Lý Đại Cương
 2. Vật Lý Chuyên Ngành
 3. Vật Lý Và Đời Sống
 4. Tài Liệu - Hỏi Đáp - Thí Nghiệm Về Vật lý

Bạn có thể thắc mắc, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và đưa ra những ý tưởng sáng tạo trong Vật Lý ở đây...

 • 378 Chủ đề
 • 1162 Bình luận
Photo

Sinh Học

Bạn có thể thắc mắc, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức hoặc đưa ra những phát minh, ý tưởng mới của mình về Sinh Học tại đây...

 • 69 Chủ đề
 • 183 Bình luận
Photo

Cơ Khí


 1. CAD/CAM/CNC
 2. Đồ Án - Tiểu Luận Cơ Khí

Nơi thảo luận, trao đổi và chia sẽ kinh nghiệm về lĩnh vực Cơ Khí.

 • 56 Chủ đề
 • 54 Bình luận
Photo

Toán Học

Bạn có thể thắc mắc, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức hoặc đưa ra những sáng kiến của mình trong Toán Học ở đây...

 • 90 Chủ đề
 • 631 Bình luận
Photo

Địa Lý

Chuyên mục thông tin, trao đổi, học tập, tìm hểu và chia sẽ kiến thức trong lĩnh vực Địa Lý.

 • 39 Chủ đề
 • 80 Bình luận
Photo

Hóa Học


 1. Hóa Vô Cơ
 2. Hóa Hữu Cơ

Bạn có thể thắc mắc, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức hoặc đưa ra những ý tưởng sáng tạo, khám phá của bạn trong lĩnh vực hóa học tại đây.

 • 104 Chủ đề
 • 608 Bình luận
Photo

Viễn Thông - Công Nghệ Không Dây

Trao đổi, thảo luận về các thiết bị Công Nghệ Không Dây mobile, wireless...

 • 38 Chủ đề
 • 33 Bình luận
Photo

Đáp án - Đề thi

Đáp án, đề thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học, phổ thông trung học,...

 • 84 Chủ đề
 • 135 Bình luận
Photo