Jump to content


CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


> Diễn đàn con

Tin Tức - Công Nghệ Mới

Tin tức, giới thiệu sản phẩm về công nghệ thông tin trên thế giới...
Chỉ gửi những bài tin liên quan đến tin tức hay giới thiệu các công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

 • 3 Chủ đề
 • 9 Bình luận
Photo

Tin Học Căn Bản

Thắc mắc trao đổi về tin học căn bản như Word, Excel, Outlook Express, PowerPoint...

 • 153 Chủ đề
 • 377 Bình luận
Photo

Phần Cứng


 1. Main - Chip
 2. Disk - Các thiết bị lưu trữ thông tin
 3. Các thiết bị ngoại vi

Thắc mắc, trao đổi về các phần cứng máy tính, các sự cố về phần cứng...

 • 289 Chủ đề
 • 1106 Bình luận
Photo

Hệ Điều Hành


 1. Microsoft Windows
 2. Các Hệ Điều Hành Linux
 3. Unix/Solaris
 4. Hệ Điều Hành Mac OS

Thắc mắc, trao đổi kinh nghiệm về các Hệ Điều Hành Linux, Windows...

 • 223 Chủ đề
 • 587 Bình luận
Photo

Forum - Portal - CMS - Framework


 1. Forum phpBB
 2. Forum IPB - Invision Power Board
 3. Zend Framework

Nơi hướng dẫn, giới thiệu, trao đổi các vấn đề liên quan đến Forum - Portal...

 • 315 Chủ đề
 • 992 Bình luận
Photo

Thiết Kế Website


 1. HTML/CSS
 2. Frontpage & Dreamwaver
 3. JavaScript/VBScript
 4. Lập trình JSP/Servlet/J2EE/EJB
 5. Lập trình ASP/ASP.NET
 6. Lập trình PHP

Thắc mắc, trao đổi kinh nghiệm về thiết kế web với các ngôn ngữ HTML, Javascript, ASP,PHP...

 • 536 Chủ đề
 • 1639 Bình luận
Photo

Internet Marketing


 1. Search Engine Optimization (SEO)

Chuyên mục thảo luận về Internet Marketing hay còn được gọi là Online Marketing, Digital Marketing.

 • 239 Chủ đề
 • 143 Bình luận
Photo

Internet & Nerworking


 1. Kiến Thức Cơ Bản Internet
 2. Công Cụ Chat Trực Tuyến & Các Mạng Xã Hội
 3. Mạng Nội Bộ
 4. Windows Server Tools

Thắc mắc, trao đổi kinh nghiệm về mạng Internet và Network...

 • 923 Chủ đề
 • 2598 Bình luận
Photo

Anti Hack & Anti Crack


 1. Bảo mật & An ninh máy tính
 2. Virus - Trojan
 3. Công Cụ Hack
 4. Chống Bomb - Kick
 5. Thuật Hack

Trao đổi, thảo luận về các công cụ, thuật hack...

Lưu ý: Diễn đàn này chỉ có tính chất tham khảo, cung cấp thêm kiến thức, để từ đó tự bảo vệ mình, không khuyến khích phá hoại. BQT diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm với các hành vi phá hoại của các bạn.

 • 406 Chủ đề
 • 1104 Bình luận
Photo

Đồ Họa - In Ấn - Chế Bản


 1. Autocad
 2. Flash & Action Scripts
 3. Show Case
 4. Corel Draw
 5. Photoshop
 6. Illustrator
 7. 3D Studio

Thắc mắc, trao đổi, thảo luận về lĩnh vực đồ họa với các chương trình đồ họa Photoshop,Illustrator,Corel Draw,Autocard, 3D Studio, Flash...và các công nghệ In Ấn, Chế Bản...

 • 608 Chủ đề
 • 1467 Bình luận
Photo

Các Ngôn Ngữ Lập Trình


 1. Lập trình C/C++, Pascal
 2. Lập trình Java
 3. Lập trình Visual Basic
 4. Lập trình C Sharp
 5. Lập trình VB.NET

Trao đổi kinh nghiệm về lập trình VB,C/C++,Java,Pascal...

 • 584 Chủ đề
 • 1442 Bình luận
Photo

Cơ Sở Dữ Liệu


 1. Oracle
 2. MS Access
 3. SQL Server
 4. Cở sở dữ liệu MySQL

Trao đổi về cơ sở dữ liệu & Hệ thống thông tin với các chương trình Foxpro,Access,SQL Server,Oracle...

 • 116 Chủ đề
 • 349 Bình luận
Photo

Các Chứng Chỉ Tin Học Quốc Tế

Thảo luận các vấn đề liên quan đến các bằng cấp quốc tế.
>>> CCNA, CCNP, MCSA, MCSE, Aptech, NIIT, RMIT... <<<

 • 0 Chủ đề
 • 0 Bình luận
 • No posts to view

Tìm Hiểu - Phát Triển Các Ứng Dụng Tin Học

Thảo luận, trao đổi, tìm hiểu và phát triển các ứng dụng tin học vào thực tiễn cuộc sống...

 • 0 Chủ đề
 • 0 Bình luận
 • No posts to view