Mở Gửi Chủ Đề Mục Quảng Cáo - Rao Vặt (View original topic)BabyWolf

Posted 15 June 2013 - 12:07 PM

Chào các bạn,

Theo thông báo Khoá gửi chủ đề được gửi ngày 06/09/2013, hiện nay chúng tôi đã mở việc gửi chủ đề ở các mục thuộc QUẢNG CÁO - RAO VẶT. Các nhóm thành viên đã bị khoá gửi chủ đề có thể bắt đầu gửi lại trong mục này từ ngày hôm nay 15/06/2013.

Các mục khác hiện nay chúng tôi vẫn trong quá trình dọn dẹp và sẽ có thông báo cụ thể sau.

Các bài viết có tiêu đề/nội dung trùng nhau gửi trong cùng/khác chuyên mục sẽ bị khóa tài khoản và xóa toàn bộ bài viết!

Admin KHV.